Observatori TIC d'Entitats Locals

Aquest projecte néix com a fruit d'un Treball Final de Màster de la Universitat Ramón Llull mestratge en Direcció de Tecnologia de la Informació.

Inicialment, el propòsit del projecte era aconseguir recopilar i fer una proposta dels incidadors de valor per als serveis de Tecnologia de la Informació (TI) de les Entitats Locals (administracions públiques de caire local).

A tals efectes, s'han realitzat diferents reunions, entrevistes i una enquesta electrònica on han participat més de 80 entitats recollint les dades d'un primer observatori del sector.

En aquesta pàgina web, podem veure "la foto" de l'estat del sector en l'any 2018.  És una primera versió d'observatori amb l'objectiu de fer fonaments d'una plataforma i metodologia que permeti reiterar la metodologia en propers anys i poder oferir tant una visió de l'evolució del sector com ser un referent en quant a l'estat del sector així com acabar proposant uns estàndards en quant indicadors que posin en valor les tasques desenvolupades dins dels serveis de TI de les Entitats Locals.

Les dades recollides en l'observatori, són totes d'àmbit estadístic, no comprometen en cap moment informació de caràcter personal o estatègic a cap de les entitats o persones que han participat en les enquestes.