Enquestes

Durant el projecte s'han realitzat un seguit d'entrevistes i enquestes a diferentes administracions públiques. El gruix d'informació més important dels resultats s'ha obtingut mitjançant la participació en una enquesta electrònica formada per 60 preguntes i que han respost més de 80 Entitats Locals (Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments).

Les dades que s'han obtingut mitjançant l'enquesta no comprometen en cap cas a cap institució o corporació, ja que es tracta només de dades estadístiques i quantitatives. Els resultats es poden consultar i filtrar o creuar des d'aquest portal.

Com a restriccions de les dades, si les heu de citar o utilitzar, qualsevol de les dades d'aquest observatori, cal que citeu la font en tot moment.

A més, s'ha fet una breu enquesta per contrastar algunes dades del sector de les Tecnologies de la Informació en l'àmbit privat on han participat una treintena d'empreses de diferents sectors.

Si esteu interessats en participar en l'enquesta contacteu amb mi i us faré arribar un enllaç per poder omplir-la.