Observatori TIC d'Entitats Locals

La part més difícil del projecte és elaborar unes conclusions que donin visió 360º a les respostes que s'han rebut.  Díficil de simplificar en una pàgina. Per tant simplificarem les grans idees que podem extreure de tot el projecte descatant 10 conceptes:

> L'any 2018 ha sigut l'any d'arrancada d'aquest projecte. No tenim dades amb anterioritat per compara o saber si ell sector està pitjor o millor que fa anys.  Almenys ara es parteix d'un primer punt de partida.

> Caldrà mantenir la flama viva d'aquest observatori aconseguit coordinar esforços de diferents administracions locals per què la versió del 2019 sigui encara més participativa i resultats més conclouents. Es buscaran estratègies i al·liats per fer crèixer aquest projecte en totes les dimensions que sigui possible.

> La situació dels serveis de TI és francament crítica en moltes administracions tant per la manca de recursos humans com econòmics.

> Es disposa per fi d'un primer estàndard on podem saber què actualment a Catalunya, de mitjana, cada 8.427 habitants hi ha una persona TI a la seva administració local, o que per cada 63 emplats públics 1 està a TI -de mitjana-.   A partir d'aquestes dades, lliurement podem comparar o analitzar si l'administració que tenim en ment està per sobre o per sota d'aquesta mitjana.

> Si la situació de TI és crítica, no és menys la de les administracions que encara no han entès que centrar el focus en TI i potenciar-la és anar cap a una administració més eficient, àgil i transparent.

> Manca informació econòmica dels serveis. Cal conscienciar als caps i membres dels serveis de TI que és important tenir en ment el pes econòmic dins de les organitzacions, tant com per defensar projectes com per poder garantir-ne de nous.

>  No disposar d'un catàleg de serveis, d'un gestor d'incidències o d'una memòria anual és un tret significatiu molt greu de l'estat i situació tant dels serveis de TI  com de la visió que hi ha des de les diferents organitzacions cap als seus serveis de tecnologia.  S'ha de prendre consciència de la importància estratègica que té TI dins de les organitzacions i això comença establint i mesurant què es fa i com es fa per poder posar en valor les tasques que es desenvolupen.

> La dispersió de recursos, seus, equipaments, serveis e infraestructures és un tema generalitzat. Més equipaments o serveis no vol dir més qualitat. Es creix en serveis, en equipaments, en dotació de serveis per als ciutadans però no en la dotació humana o econòmica del servei que ha de garantir la continuitat tecnològica.

> La revolució de l'Administració Electrònica, ha de servir per refermar la importància dels serveis de TI dins de les corporacions públiques. Per tant, és important tenir mesura dels indicadors que demostren l'ús de les tecnologies, l'estalvi econòmic, l'estalvi de recursos o l'estalvi en desplaçaments que comporta aquest viatge cap a l'Administració Digital.

> L'observatori ha vingut per quedar-se i sobre tot per què sigui d'utilitat a la comunitat de TI de les Entitats Locals.

 

Si algú està interessat li puc fer arribar o bé la presentació de tot el projecte entrant en alguns detalls més ampliats, o bé una plantilla proposta o "marc" que serveixi per elaborar una memòria del servei de TI més elaborada amb aquells ítems més rellevants. Només cal que contacteu amb mi per qualsevol dels mitjans electrònics disponibles.